Blokkeersysteem

Voor sommige mensen is de beweeglijkheid van de beugel een probleem. Ze willen bijvoorbeeld aan de beugel kunnen trekken om in bed van liggen naar zitten te komen, of bij opstaan vanaf de bedrand. Door het blokkeersysteem van de pakpaal kan de beugel worden geblokkeerd in 1 of 2 standen.

Het blokkeersysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een steunpen met kettinkje om het blokkeerstuk aan de paal te bevestigen
  • Het blokkeerstuk
  • 3 inbusbouten die in de onderpaal geschroefd dienen te worden
  • Houten bovenplaat om wrijving met het plafond te vergroten

Montage

De wartel van de poot moet zeer strak worden aangedraaid zodat alleen een sterk massief steenachtig plafond zonder meer geschikt is. Gebruikvan een houten bovenplaat is noodzakelijk om voldoende wrijving tegenhet plafond te krijgen. Dit voorkomt losdraaien van de pakpaal als er dwars aan de beugel wordt getrokken.
Bij een zwak plafond is zeer strak aandraaien niet mogelijk, maar ishet soms aanvaardbaar om de houten bovenplaat vast te schroeven in hetplafond.

Montage achteraf

Het blokkeersysteem kan ook achteraf worden geleverd en gemonteerd. Alsniet duidelijk is of men dit nodig heeft, adviseren wij eerst de standaarduitvoering te proberen. Door de beugel in een bepaalde positie vast te houden kan de gebruiker nagaan of een blokkeersysteem extra hulp biedt.

Adapter

Met behulp van een adapter kan de draaihoek van het blokkeersysteem worden aangepast van 60 naar 90 graden.

Download flyer  Probeer de Pakpaal

Wat mensen zeggen over de pakpaal

“Met de pakpaal kan ik weer op vakantie.”

- Meneer B. uit 's-Hertogenbosch

“Sinds een half jaar gebruik ik nu de pakpaal. Voor mij werkt die bij het omdraaien in bed en het uit bed stappen echt goed”

- Mevrouw R. uit Oegstgeest

“Dankzij de pakpaal kan ik mijn dag weer zelfstandig starten.”

- Mevrouw K. uit Delft

“Met behulp van de pakpaal kan ik weer zelf in bed omdraaien en uit bed komen. Het meest tevreden ben ik over zijn eenvoud en doelmatigheid.”

- Mevrouw S. uit Rotterdam

“In augustus heb ik de Pakpaal meegenomen naar het hotel. Dankzij dit hulpmiddel was ik ook tijdens de vakantie niet afhankelijk van anderen. Ik kan iedereen die moeite heeft met opstaan en/of gaan zitten deze geweldige uitvinding aanbevelen.”

- Mevr. Kleyn