In 2019 is de eigen bijdrage Wmo voor iedereen gelijk

eigen bijdrage wmo 2019 gelijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning (afgekort Wmo) zoals deze tot 2019 bestond, werd ingevoerd in 2015. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet, die hulp en ondersteuning van burgers ten doel heeft. De invoering van de Wmo moest ertoe leiden dat meer burgers zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en aan de samenleving deel kunnen nemen. Om dit voor elkaar te krijgen kunnen mensen die hulpbehoevend zijn bepaalde gemeentelijke voorzieningen aanvragen. Denk daarbij aan een traplift, scootmobiel, of drempelhulp, maar ook een huishoudelijke hulp of een boodschappendienst. Samen met de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz), vormt de Wmo de basis van ons Nederlandse zorgstelsel. Wie gebruik maakt van de voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuningen, moet daarvoor een eigen bijdrage betalen. In 2019 wordt deze bijdrage voor alle burgers even hoog.

Inkomensafhankelijk

Wie voor 1 januari 2019 ondersteuning vanuit de Wmo aanvroeg, moest daarvoor een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De hoogte van de bijdrage hing af van vier verschillende factoren. De berekening van de eigen bijdrage hing allereerst af van het inkomen van de aanvrager. Ook het inkomen van de eventuele partner wordt in deze berekening meegenomen. Ten tweede speelde het vermogen van de aanvrager en zijn of haar partner een rol. Hoe meer vermogen iemand heeft, hoe hoger de eigen bijdrage wordt. De derde factor die een rol speelde bij de berekening van de eigen bijdrage, is de hoeveelheid en de soort voorziening die afgenomen wordt. Ten slotte woerd ook de leeftijd van de aanvrager in de berekening betrokken. Per 1 januari 2019 is dit systeem komen te vervallen.

Invoering van een nieuw tarief

Per 1 januari 2019 wordt deze ingewikkelde, inkomensafhankelijke berekening (deels) losgelaten. Iedereen gaat dan, ongeacht hoeveel en welke soort voorzieningen hij of zij afneemt, eenzelfde tarief betalen. De vaste eigen bijdrage wordt dan €17,50 per vier weken en is niet meer afhankelijk van iemands vermogen of de hoogte van zijn inkomen. Nu voor de totale invoering van deze verandering een wetswijziging nodig is, zal de veranderde eigen bijdrage stapsgewijs worden ingevoerd. Zo zal allereerst het uitvoeringsbesluit gewijzigd worden, waardoor iedereen die maatwerkvoorzieningen afneemt al per 1 januari 2019 de €17,50 per vier weken gaat betalen. Voor de algemene voorzieningen blijft voorlopig nog het normale eigen bijdrage systeem in werking. De bedoeling is echter om de wet per 1 januari 2020 zo te wijzigen, dat ook voor deze voorzieningen het standaardtarief kan gaan gelden. Vanaf 1 januari 2020 zal dan dus iedere afnemer van voorzieningen hier €17,50 eigen bijdrage per 4 weken voor moeten afdragen.

Wilt u meer informatie over de aanschaf van hulpmiddelen voor ouderen onder de nieuwe Wmo regeling? Of bent u op zoek naar tijdelijke voorzieningen om uw leven comfortabel te maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!