Pakpaal aanschaffen met subsidie

Pakpaal en subsidieregeling

Het kan interessant zijn om een subsidie aan te vragen voor hulpmiddelen in huis. Dit is mogelijk om voor hulpmiddelen die bijdragen aan ‘langer thuis blijven wonen’. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz), kan de Pakpaal als hulpmiddel gesubsidieerd worden. Op welke wet u aanspraak kunt doen is afhankelijk van de aard en zwaarte van de zorg die nodig is.

Wmo of Wlz?

Binnen de Wmo vallen mensen die beperkte ondersteuning nodig hebben zoals ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Als u in aanmerking wilt komen voor Wmo dient u dit aan te vragen bij het Wmo-loket binnen uw gemeente. Als u in aanmerking komt, kunt u bij dit loket uw wens voor een Pakpaal voorleggen. De gemeente bepaalt dan of u recht heeft op subsidie of niet. Als u geen recht heeft op subsidie is de gemeente altijd verplicht om een andere oplossing te zoeken.

Binnen de Wlz vallen mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben zoals verstandelijk beperkten of dementen. Er is een Wlz-indicatie nodig om aanspraak te kunnen doen op deze wet. Deze is aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Mocht de situatie van de zorg vallen onder de Wlz, kan er met de hen overlegd worden of de Pakpaal met subsidie gekocht kan worden.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Zowel de Wmo als Wlz is de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Hoeveel subsidie beschikbaar wordt gesteld is afhankelijk per gemeente. Houd er rekening mee dat de gemeente ook kan vragen om een eigen bijdrage. Als de gemeente besluit dat dit nodig is, sturen zij de aanvraag door naar het Centraal Adminstratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK). Op basis van uw aanvraag wordt de eigen bijdrage berekend, dit wisselt dus per situatie. Op de website van het CAK kunt u wel berekenen wat de eigen bijdrage zou kunnen zijn. Let op, dit is slechts een indicatie.

Als de gemeente geen subsidie toekent, kan er beroep gedaan worden op het persoonsgebonden budget (pgb). Iedereen die valt onder de Wmo en Wlz heeft recht op een persoonsgebonden budget. Hoe hoog dit budget is wordt bepaald door Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de gemeente.

Wlz woningaanpassingen worden vergoed door uw verzekering mits u goedkeuring heeft van de gemeente. De Wmo gaat niet via de ziektekostenverzekering maar via het pgb of zorg door de overheid in natura.

Bij Pakpaal hebben wij al verschillende klanten geholpen met een Pakpaal die volledig of deels zijn gesubsidieerd. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw gemeente en uw aanvraag voor te leggen.