pakpaal-op-proef

een pakpaal ter ondersteuning om uit bed te komen of op te staan