Voor wie?

De Pakpaal kan op veel manieren worden toegepast en is handig in gebruik. Dit maakt de Pakpaal een zeer geschikt hulpmiddel voor ouderen en minder valide.

  • Iedereen die zelf mee kan helpen: Mensen die motorisch minder valide zijn kunnen met een Pakpaal vaak wel meehelpen bij het uit bed komen of opstaan. Soms is het zelfs mogelijk dat men helemaal geen hulp meer nodig heeft en dat mensen weer een stuk zelfstandigheid terug krijgen.
  • Verplaatsing naar stoel, rolstoel of bed: Mensen met Parkinson, reuma of spierziekte kunnen hier veel baat bij hebben, speciaal in die gevallen waar de armkracht sterker is dan de beenkracht.
  • Tijdelijke voorziening wanneer op definitieve aanpassingen van de woning moet worden gewacht.

Bijzonder geschikt voor:

hulpmiddel voor ouderen opstaan stoelOuderen / senioren

Voor ouderen is het vaak lastig om vanuit een bed of stoel omhoog te komen. De Pakpaal is het ideale hulpmiddel voor ouderen. De paal biedt steun op plaatsen waar een wandbeugel buiten bereik is.

Speciale aanpassingen voor ouderen

Korte beugel
Een Pakpaal i.c.m. de korte beugel van 30 cm is ideaal voor extra steun bij een bank, stoel, bad of toilet.

Lange bedbeugel
De langere beugels van 60 of 80 cm bieden steun bij het in en uit bed stappen.

Bedpapegaai
Met de bedpapegaai kunnen ouderen zich makkelijker zelfstandig optrekken in bed.

hulpmiddel voor Parkinsonpatiënten opstaan uit bedParkinsonpatiënten

Parkinsonpatiënten hebben ’s morgens moeite om uit bed te komen en te gaan staan en met het omdraaien in bed. De pakpaal kan daarbij een belangrijk houvast bieden.

Speciale aanpassingen voor parkinsonpatiënten

Lange beugels
De lange beugels van 60 cm en 80 cm zijn speciaal ontwikkeld op verzoek van – en op aanwijzing van deze doelgroep. De beugels worden gebruikt voor omdraaien in bed en voor het in en uit bed komen.

Blokkeersysteem
Ook is er een blokkeersysteem ontworpen voor de beugel en de papegaai waarbij het hulpmiddel in een òf twee standen kan worden geblokkeerd. Klik hier voor meer informatie.

Demonstratiefilmpje
Op de website is een demonstratiefilmpje waarbij een parkinsonpatiënt laat zien hoe hij de lange beugel van 80 cm gebruikt om in en uit bed te gaan en zich om te draaien in bed.

hulpmiddel voor zwangere vrouwenZwangere vrouwen

Tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen meer moeite krijgen met bewegen. Gevolg hiervan is dat het in en uit bed gaan en ook het draaien in bed moeizamer gaat. De Pakpaal kan hierbij houvast en ondersteuning bieden, omdat een vrouw zich volledig op armkracht kan omdraaien of ophijsen.

 

Speciale aanpassingen voor zwangere vrouwen
Voor vrouwen die een keizersnede hebben gehad, is het belangrijk om in de eerste periode hierna op geen enkele manier de buik(spieren) te belasten. De beugels van 60 of 80 cm geven houvast bij omdraaien in bed, om van liggen naar zitten te komen en om uit bed te komen.

Tijdens een aantal proefplaatsingen is gebleken dat het draaien in bed minder kracht kost. Het uit bed komen wordt vereenvoudigd, doordat de vrouw met haar armkracht zich goed kan oprichten.

Ervaring van een gebruikster:
“Ik heb gemerkt dat het draaien in bed me minder kracht kost. Uit bed komen wordt eenvoudiger, omdat ik me met mijn armkracht goed kan oprichten. Ik ben er echt blij mee”

Groot voordeel
Omdat een vrouw de Pakpaal alleen tijdens en een beperkte periode na de zwangerschap hoeft te gebruiken is het een groot voordeel dat de paal geklemd kan worden en dus geen vaste bevestiging en daarmee geen beschadiging van vloer en plafond veroorzaakt. Daarom is hij uitermate geschikt om via de thuiszorg een Pakpaal te lenen of huren.

Hulpmiddel van dwarslaesiepatiënten in bedDwarslaesiepatiënten

Het is alom bekend dat mensen ingevolge van het oplopen van een dwarslaesie veelal in een rolstoel terecht komen. Naast de verschillende hulpmiddelen die transfers mogelijk maken, worden voor het in/uit bed gaan ook vaak portalen toegepast. Dit zijn horizontale stangen die aan het bed of muur moet worden bevestigt.

Speciale aanpassingen voor dwarslaesiepatiënten

Nu is het ook mogelijk om de horizontale stang van 150 cm vast te maken aan 2 pakpalen, zoals op de foto is te zien.
Voordeel is dat:

  • men niet gebonden is aan bepaalde type bedden
  • geen beschadiging meer kan veroorzaken aan bed, muur of plafond
  • de stand, richting en hoogte van de stang makkelijk gewijzigd kunnen worden
  • deze constructie is overal toepasbaar, dus ook makkelijk mee te nemen voor op vakantie of logeerpartijen.

De hele constructie kan in 10 minuten worden geïnstalleerd en indien gewenst ook weer snel worden gedemonteerd.

hulpmiddel voor zorginstellingen en zorgverlenersZorginstellingen en hulpverleners

De Pakpaal is een ideaal hulpmiddel voor zorginstellingen en hulpverleners.

Speciale aanpassingen

Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en geriaters:
Een hulpmiddel dat u kunt adviseren en dat aanvullend is op hulp, en mensen (meer) zelfstandig kan maken.

Verpleeg- en verzorgingshuizen:
Om te besparen op hulp, door inwoners langer zelfstandig te houden. Om ruggen te sparen van verplegend personeel. Patienten kunnen meehelpen met in- en uit bed gaan.

Revalidatiecentra en ziekenhuizen:
Als extra-murale zorg. Patienten kunnen eerder naar huis, en hebben thuis direct beschikking over een hulpmiddel. Vaak zijn wonden of kneuzingen nog zo pijnlijk dat patienten hulpbehoevend zijn bij opstaan en uit bed komen.

Kruisverenigingen en thuiszorgwinkels:
Voor de uitleen in acute of tijdelijke situaties.

Mantelzorg en thuiszorg:
Om te besparen op hulp, laat mensen zelf meewerken waar ze dat kunnen. Dat spaart ruggen en maakt mensen weer zelfstandig.

Woningcorporaties:
De Pakpaal biedt ook voordeel voor woningcorporaties: Geen schade aan vloer en plafond. Geen schade bij vloerverwarming en een oplossing voor houvast bij gipswanden.

Verzorgings- en verpleeghuizen:
Besparing op inrichtingskosten: als een kamer wisselt van bewoner moeten de hulpmiddelen iedere keer worden aangepast. De pakpaal is snel overal te plaatsen zonder beschadiging van vloer, muren en plafond.

Hotels en recreatiecentra:
Als service voor minder valide en/of oudere gasten.

hulpmiddel voor woon en zorgcentraWoon- en zorgcentra

Spaart de rug van de verplegende als de cliënt geheel zelfstandig uit bed kan komen of kan zelf meehelpen bij uit bed komen wordt de verplegende fysiek minder zwaar belast. Bovendien vindt de cliënt het fijn om zo ook mee te kunnen helpen.

Speciale aanpassingen

Tevredenheidsonderzoek
Om de kwaliteit van een instelling of organisatie te meten wordt gebruik gemaakt van onderzoek naar de tevredenheid van cliënten, bezoekers en medewerkers. Een cliënt die zelfstandig wordt of blijft met behulp van een pakpaal ervaart dit als zeer belangrijk, want bij hoge nood is het verschrikkelijk om afhankelijk te zijn en te wachten op een verplegende die met iets anders bezig is.

Bezoekers en familie
Als de cliënt tevreden is, zijn familie en bezoekers ook tevreden over de verpleging en/of inrichting

Medewerkers
Een verplegende wordt niet gestoord in haar bezigheden door een dringende oproep om hulp. Ook wordt haar rug niet belast wat van groot belang is en dit wordt als positief ervaren. Ook als een patiënt niet meer zelfstandig uit bed kan komen, kan hij/zij toch de verplegende zo mogelijk meehelpen.

Pakpaal op proef  Pakpaal direct bestellen

Wat mensen zeggen over de pakpaal

“Met de pakpaal kan ik weer op vakantie.”

- Meneer B. uit 's-Hertogenbosch

“Sinds een half jaar gebruik ik nu de pakpaal. Voor mij werkt die bij het omdraaien in bed en het uit bed stappen echt goed”

- Mevrouw R. uit Oegstgeest

“Dankzij de pakpaal kan ik mijn dag weer zelfstandig starten.”

- Mevrouw K. uit Delft

“Met behulp van de pakpaal kan ik weer zelf in bed omdraaien en uit bed komen. Het meest tevreden ben ik over zijn eenvoud en doelmatigheid.”

- Mevrouw S. uit Rotterdam

“In augustus heb ik de Pakpaal meegenomen naar het hotel. Dankzij dit hulpmiddel was ik ook tijdens de vakantie niet afhankelijk van anderen. Ik kan iedereen die moeite heeft met opstaan en/of gaan zitten deze geweldige uitvinding aanbevelen.”

- Mevr. Kleyn